CATALÀ
 


Aixecament de plànols d'estat actual, tramitació d'obertura d'establiments comercials i industrials, avaluacions ambientals, legalitzacions, tramitació de llicències d'obres.